Přejít k obsahu Přejít na hlavní menu Přejít k vyhledávání

Ochrana osobních údajů

Soukromí

Zkratkou MEAC je míněna společnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o.

Závazek související s ochranou osobních údajů na internetu

MEAC citlivě vnímá problematiku ochrany osobních údajů na internetu. Tato zásada vysvětluje, jakým způsobem MEAC zachází s Vašimi osobními informacemi, které prostřednictvím internetu obdržíme. Účelem této zásady pro ochranu údajů je informovat Vás, jako návštěvníka našich webových stránek (dále jen „stránky“), který typ informace vztahující se k Vaší osobě si při návštěvě stránek můžeme ponechat, jak s danými informacemi můžeme nakládat, a zda je zveřejníme třetí straně.

Rozsah použití

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na MEAC. Prohlášení se tedy nevztahuje na webové stránky jiných společností či organizací, na které je na našich stránkách uveden odkaz.

Neosobní údaje

Obecně vzato můžete naše stránky navštívit, aniž byste nám byl povinen sdělit, kdo jste, či odhalil jakékoli informace o své osobě. Přesto však můžeme automaticky (tj. bez registrace) shromáždit neidentifikovatelné informace, díky nimž je nám umožněno poskytovat kvalitnější zákaznické služby. Tato služba automaticky shromažďuje informace, jako jsou například počet a frekvence návštěvníků stránek, avšak pouze tím způsobem, aby dané informace zůstaly zcela anonymní. Sběrem informací je možné zjistit míru návštěvnosti, průměrný čas, který na stránkách strávíte, a v jakém rozsahu stránky využíváte. Tímto způsobem pak můžeme naše stránky dále vylepšovat. Neposuzujeme informace o samotných jednotlivcích. MEAC může používat technologii, které se přezdívá „cookies“, dokládající, jak, kdy a v jakém počtu jsou stránky navštěvovány. Cookie je datový prvek, který webová stránka může odeslat na Váš prohlížeč. Ten jej může následně uložit do Vašeho systému, aniž by shromažďoval identifikovatelné osobní informace. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás před obdržením „cookie“ předem informoval. Tímto způsobem se budete moci rozhodnout, zda jej přijmete či nikoli. Ve svém prohlížeči můžete rovněž nastavit funkci pro vypnutí souboru cookie. Po jeho vypnutí však některé oblasti či stránky nemusí správně fungovat.

Osobní údaje

MEAC se zcela řídí zákony a nařízeními České republiky, národními zásadami a dalšími pravidly týkajících se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje jsou definovány jako údaje, pomocí kterých je možné identifikovat jednotlivce, včetně jeho jména a příjmení, domovské či jiné fyzické adresy, emailu nebo jiných kontaktních údajů.

V některých případech MEAC shromažďuje osobní údaje o svých zákaznících v průběhu obchodní činnosti. Osobní údaje mohou být na stránkách společnosti shromažďovány převážně prostřednictvím různých kontaktních formulářů/dotazníků.

Pokud Vás přímo požádáme o písemné poskytnutí údajů, budeme na základě Vašeho souhlasu specifikovat, jakým způsobem hodláme s těmito údaji nakládat. Pokud údaje získáme jinými způsoby, uvedeme na našich stránkách, jakým způsobem je hodláme použít.

V případě, že nám poskytnete osobní údaje, použijeme je za účelem zodpovězení a potvrzení Vašeho dotazu, a zároveň můžeme pro stejné účely o tomto dotazu vést záznam. Proto, abychom posílili naše vztahy se zákazníky, můžeme osobní údaje založit, dále zpracovat a sdílet s naším mateřským závodem či celosvětovou sítí poboček. Tímto způsobem budeme schopni lépe porozumět Vašim potřebám a tomu, jakým způsobem můžeme zlepšit naše produkty a služby.

Někdy může MEAC provádět on-line výzkumy s cílem lépe porozumět a profilovat naše návštěvníky. Pokud takový výzkum budeme provádět, uděláme vše proto, abyste se dověděl, jakým způsobem budeme nakládat s Vámi poskytnutými údaji. Na našich stránkách můžete nalézt různé soutěže, loterie či jiné propagační akce, u kterých bude nutné zadat osobní údaje. Vámi poskytnuté údaje použijeme pouze za účelem uskutečnění propagační akce, jako například poskytování podpory zákazníkům nebo kontaktování vítěze.

MEAC nepoužívá ani nezveřejňuje údaje shromážděné z jednotlivých návštěv webových stránek, případně údajů, které jste nám poskytli pro třetí stranu za účelem prodeje, pronájmu, či jiné obchodní činnosti spojené s Vašimi osobními údaji. Občas se může stát, že použijeme práci poskytovatelů služeb jakožto třetí strany, kteří vykonávají nebo napomáhají při realizaci on-line výzkumů, soutěží, loterií či jiných propagačních akcí. Například při realizování výzkumu či propagační akce, shromáždění údajů nebo poskytování zákaznické podpory. Takové strany podepíší Dohodu o mlčenlivosti (tzv. NDA) předtím, než dojde k zahájení spolupráce o poskytování služeb. Takto stanovení poskytovatelé nezveřejní žádné údaje, které od Vás obdrželi, a použijí je pouze za účelem zahájení či pokračování služeb, které pro nás zajišťují.

Rovněž zde existuje možnost, že osobní údaje společnost MEAC neposkytnete. Pokud zvolíte tuto možnost, i nadále můžete navštívit většinu odkazů uveřejněných na našich webových stránkách s tím, že do některých možností, nabídek a služeb vyžadujících Vaši součinnost, nebudete mít umožněn přístup.

Děti

Děti bez souhlasu svých rodičů či opatrovníků nesmí stránkám společnosti poskytnout osobní údaje. Pokud jsou však některé materiály na stránkách určeny přímo dětem, MEAC se snaží rodiče či opatrovníky podporovat v tom, aby poskytli dětem pokyny pro bezpečné a zodpovědné zacházení s jejich osobními údaji při jejich činnosti na internetu.

Oznámení o změnách

Pokud se MEAC rozhodne změnit prohlášení o ochraně osobních údajů, uveřejníme takové změny do této části, aby Vám bylo vždy známo, jaké údaje shromažďujeme, jak je můžeme použít a zda je zveřejníme třetí straně.

Otázky a komentáře

Pro naši společnost je velmi důležité, jak návštěvníci hodnotí naše služby a zásady. V případě, že máte další otázky či se chcete dozvědět více o tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, případně o našich produktech nabízených on-line či jinak, obraťte se na nás v záložce „Kontaktujte nás“.

Váš souhlas

Použitím těchto stránek souhlasíte s podmínkami našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, sběrem a zpracováním osobních údajů naší společností z výše uvedených důvodů.