Přejít k obsahu Přejít na hlavní menu Přejít k vyhledávání

Whistleblowing

Oznámení o možném protiprávním jednání: Jak a kde podat informace ve společnosti MEAC.

Naše společnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., 
o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) umožňuje podávat oznámení o možném protiprávním jednání (dále jen „Oznámení“). 

Oznámení jsou oprávněni podávat zaměstnanci, bývalí zaměstnanci a osoby vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž ve společnosti. Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle 
§ 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznámení je možné učinit:

  • písemně na e-mailovou adresu: whistleblowing@meac.cz
  • telefonicky na telefonním čísle +420 724 109  058
  • osobně, přičemž žádost o osobní schůzku zašle oznamovatel na výše uvedenou e-mailovou adresu, načež příslušná osoba sdělí oznamovateli termín osobní schůzky, který nebude určen později než 14 dnů ode dne podání žádosti. 

Oznámení je rovněž možné podat ústně nebo písemně prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/


Další pravidla přijímání a vyřizování Oznámení, jako i úprava dalších práv a povinností v souvislosti s podáváním Oznámení, jsou obsaženy v Pravidlech vnitřních oznamovacího systému společnosti a v Zákoně.